Zarząd BANKU

Lidia Malinowska
Prezes Zarządu

Izabella Makuch
Zastępca Prezesa Zarządu

Katarzyna Kalwarczyk
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza BANKU

Jan Madej
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Frączyk
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Maciej Szymaniak
Sekretarz Rady Nadzorczej

Jerzy Kulczyk
Członek Rady Nadzorczej

Jan Stolarski
Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Piwowarek
Członek Rady Nadzorczej

Komitet Audytu BANKU

Mariusz Frączyk
Przewodniczący Komitetu Audytu

Jerzy Kulczyk
Członek Komitetu Audytu

Maciej Szymaniak
Członek Komitetu Audytu