Kredyt inwestycyjno-obrotowy

Jest to kredyt przeznaczony na finansowanie wszelkich nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem, prowadzeniem lub rozwojem działalności gospodarczej, refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku oraz spłatę kredytów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dodatkowo istnieje możliwość zwiększenia kwoty o 20% (liczonych od nakładów inwestycyjnych) na bieżące potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (środki obrotowe).

• atrakcyjne oprocentowanie stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 3M oraz marży banku,
• marża banku już od 3,50 %
• umożliwia wykorzystanie 20% kredytu na bieżące potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
• może być udzielony na okres do 15 lat,
• istnieje możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału kredytu do 24 miesięcy,
• niski wkład własny wynoszący 10 %