Kredyt inwestycyjno-obrotowy

Jest to kredyt przeznaczony na finansowanie wszelkich nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem, prowadzeniem lub rozwojem działalności gospodarczej, refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku oraz spłatę kredytów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dodatkowo istnieje możliwość zwiększenia kwoty o 20% (liczonych od nakładów inwestycyjnych) na bieżące potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (środki obrotowe).