Kredyt inwestycyjny AGRO

Kredyt INWESTYCYJNY AGRO

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie wszelkich nakładów inwestycyjnych i obrotowych związanych z uruchomieniem, prowadzeniem i/lub rozwojem gospodarstwa.