Kredyt inwestycyjny AGRO

Kredyt INWESTYCYJNY AGRO

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie wszelkich nakładów inwestycyjnych i obrotowych związanych z uruchomieniem, prowadzeniem i/lub rozwojem gospodarstwa.

• atrakcyjne oprocentowanie stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 3M oraz marży banku,
• marża banku już od 2,00 %
• możliwość wykorzystania 20% kredytu na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej,
• może być udzielony na okres do 20 lat, a w przypadku klientów do 40 roku życia nawet 25 lat,
• istnieje możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału kredytu do 24 miesięcy,
• niski wkład własny wynoszący zaledwie 10%,