OTWARTY RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY DLA MAŁOLETNICH

OTWARTY RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY to produkt przeznaczony jest dla osób małoletnich do 18-tego roku życia, nie posiadających regularnych wpływów.

• jest rachunkiem umożliwiającym wygodne i bezpieczne oszczędzanie środków dla dziecka,
• posiada atrakcyjne oprocentowanie,
• przeznaczony jest dla osób małoletnich do 18-tego roku życia, nie posiadających regularnych wpływów na rachunek,
• umowę rachunku zawartą na rzecz osoby małoletniej, która nie ukończyła 13-tego roku życia, podpisać może wyłącznie jej Przedstawiciel ustawowy, natomiast umowę rachunku zawartą na rzecz osoby małoletniej, która ukończyła 13-ty rok życia podpisuje osoba małoletnia i jej Przedstawiciel ustawowy,