Kredyt obrotowy

Kredyt OBROTOWY
Kredyt przeznaczony na sfinansowanie bieżących potrzeb i wydatków związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

• możliwość uzyskania dodatkowego źródła finansowania gospodarstwa rolnego
• bez konieczności rozliczenia kredytu
• wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie, w zależności od potrzeb Klienta, a także od zdolności kredytowej Kredytobiorcy
• udzielany jest na okres do 48 miesięcy
• karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy
• atrakcyjne oprocentowanie kredytu stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 3M oraz marży banku
• marża banku już od 4,50 %