Kredyt obrotowy „klęskowy”

Kredyt OBROTOWY „KLĘSKOWY”
Kredyt przeznaczony na wznowienie produkcji w przypadku szkód wywołanych przez klęski żywiołowe.