Kredyt obrotowy „klęskowy”

Kredyt OBROTOWY „KLĘSKOWY”
Kredyt przeznaczony na wznowienie produkcji w przypadku szkód wywołanych przez klęski żywiołowe.

• atrakcyjne oprocentowanie kredytu stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 3M oraz marży banku
– marża banku już od 4,28 %
• możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału kredytu do
24miesięcy,
• bez konieczności rozliczenia kredytu,
• możliwość sfinansowania zakupu środków do produkcji rolnej: materiału siewnego, nawozów, środków ochrony roślin, paliwa oraz innych środków do produkcji rolnej,
• udzielany do wysokości:
– kwoty oszacowanej klęski zgodnie z przedstawionym Protokołem oszacowania strat
– kwoty 10.000zł w przypadku braku Protokołu oszacowania strat