LOKATY DYNAMICZNE

• przechowywanie środków pieniężnych na czas określony w umowie
• atrakcyjne oprocentowanie
• minimalna kwota lokaty – 1 000 zł
• elastyczne okresy lokowania – od 1 miesiąca do 24 miesięcy
• możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny okres
• możliwość ustanowienia pełnomocnika uprawnionego do dysponowania lokatą
• możliwość złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
• bezpieczeństwo środków (gwarancja BFG)
Oprocentowanie lokaty jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBID 1M