KREDYT GOTÓWKOWY EKO

• kwota kredytu – maksymalnie do 50 000,00 PLN
• okres kredytowania – do 84 miesięcy
• atrakcyjne oprocentowanie stanowiące sumę stawki referencyjnej NBP oraz marży banku
• prowizja – od 2,00 %
• zabezpieczenie – dopasowane w zależności od oceny stopnia ryzyka kredytowego
• brak ukrytych kosztów

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 5,56 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 50 000 PLN, okres kredytowania: 84 miesiące; oprocentowanie kredytu: 4,50 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa referencyjna NBP: 0,10 %) i marży Banku w wysokości 4,40 %. Równe raty miesięczne: 695,04 PLN, ostatnia rata wyrównująca: 695,39 PLN , łączna liczba rat: 84. Całkowity koszt kredytu 9 883,71 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 8 383,71 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 3,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1 500 PLN. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 59 883,71 PLN.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 24.02.2021 r.

1. zakup instalacji fotowoltaicznych;
2. zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
3. zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej;
4. pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji;
5. przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej;
6. zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia;
7. zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu;
8. zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
9. pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji;
10. zakup sprzętu AGD A+++;
11. zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków
12. możliwość wykorzystania do 40 % kwoty kredytu na własne potrzeby konsumpcyjne klienta (bez konieczności dokumentowania na co środki kredytowe zostały przeznaczone)