LOKATY PLUS

LOKATY PLUS charakteryzują się możliwością dokonywania wpłat uzupełniających w trakcie trwania okresu umownego.

• możliwość dokonywanie wpłat uzupełniających w trakcie trwania okresu umownego
• wysokie oprocentowanie
• różne terminy lokowania
• odsetki do dyspozycji w każdej chwili
• odnawialność wkładów
• możliwość założenia już od 1 000 zł

• 4 miesiące 0,35% 
• 7 miesięcy 0,45% 
• 10 miesięcy 0,60%