Kredyt inwestycyjny

Kredyt INWESTYCYJNY
Kredyt przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych, spłata kredytów w innych bankach

  • atrakcyjne oprocentowanie,
  • może być udzielony na okres do 15 lat,
  • istnieje możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy
  • wykorzystanie może nastąpić jednorazowo lub w transzach,
  • niski wkład własny wynoszący 10% nakładów inwestycyjnych,