RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY MiniMax

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY MiniMax to produkt dla Klientów, którzy chcą połączyć możliwość swobodnego dostępu do zgromadzonych środków z ich atrakcyjnym oprocentowaniem.

• bezpłatne otwarcie rachunku
• bezpłatne prowadzenie rachunku
• jedna darmowa wypłata w miesiącu,
• swobodny dostęp do pieniędzy
• atrakcyjne oprocentowanie zgromadzonych środków
• możliwość dokonywania nieograniczonej liczby wpłat

do kwoty 50.000,00 zł wynosi 0,10% w stosunku rocznym; 
od kwoty 50.000,01 zł do kwoty 100.000,00 zł wynosi 0,30% w stosunku rocznym; 
od kwoty 100.000,01 zł do kwoty 300.000,00 zł wynosi 0,50% w stosunku rocznym; 
powyżej kwoty 300.000,01 zł wynosi 0,55% w stosunku rocznym