RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY MiniMax

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY MiniMax to produkt dla Klientów, którzy chcą połączyć możliwość swobodnego dostępu do zgromadzonych środków z ich atrakcyjnym oprocentowaniem.

• bezpłatne otwarcie rachunku
• bezpłatne prowadzenie rachunku
• jedna darmowa wypłata w miesiącu,
• swobodny dostęp do pieniędzy
• atrakcyjne oprocentowanie zgromadzonych środków
• możliwość dokonywania nieograniczonej liczby wpłat