INFORMACJA

Bank Spółdzielczy w Warce niniejszym zawiadamia, działając zgodnie z art. 111b Ustawy Prawo bankowe, o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych mających dostęp do tajemnicy bankowej, którym Bank zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 Ustawy Prawo bankowe, że powierzył wykonywanie określonych czynności następującym podmiotom:

LP NAZWA PODMIOTU

ADRES SIEDZIBY PODMIOTU

REGON NIP
1 Asseco Poland SA ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów 010334578 5220003782
2 Biuro Prawne i Konsultingowe Marek Tarkowski ul. Jana Sawy 8 lok. 010, 20-632 Lublin 430040340 7120250217
3 Przedpełski Wąsowski LEGAL Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska Chmielna 2 lok. 31 | 00-020 Warszawa 147430117 5252597477