Konto SPOKOJNE

Konto SPOKOJNE
to rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy, przeznaczony dla osób, które ukończyły 60 lat, uzyskujących dochód z tyt. emerytury lub renty, ceniących sobie jakość obsługi i bezpieczeństwo

• bezpłatne otwarcie
• bezpłatne prowadzenie rachunku
• bezpłatne wpłaty i wypłaty na rachunek dokonywane przez posiadacza lub pełnomocnika
• przelewy za pośrednictwem bankowości elektronicznej tylko 1 zł
• użytkowanie karty tylko 3 zł miesięcznie
KREDYT W ROR
• oznacza to, że można korzystać z większej kwoty pieniędzy niż faktyczne saldo konta. W ramach przyznanego kredytu istnieje możliwość wielokrotnego zadłużania się i spłaty. Każda wpłata gotówkowa lub bezgotówkowa na rachunek zmniejsza lub likwiduje zadłużenie
• kredyt przyznawany jest na 24 miesiące z możliwością przedłużenia na kolejny wybrany termin
• obowiązuje jedna stawka oprocentowania bez względu na wykorzystaną kwotę kredytu
• odsetki od zadłużenia pobierane są automatycznie z konta ostatniego dnia miesiąca. Jeśli na rachunku nie ma wystarczających środków, odsetki pobierane są w dniu wpływu środków na rachunek
• minimalna kwota kredytu to 1 000 zł

USŁUGA SMS
• Usługa SMS zapewnia komunikację za pomocą wiadomości SMS pomiędzy Klientem a Bankiem
• Za pomocą usługi SMS można uzyskać informacje o:
– zmianie salda i wolnych środkach na rachunku
• Warunkiem uruchomienia usługi SMS jest posiadanie telefonu komórkowego wraz z numerem telefonu komórkowego operatora krajowego