PRZELEWY I OPŁATY

Przelewy do ZUS

Uprzejmie informujemy, że od dnia 12.02.2013 r. ulegnie zmianie harmonogram przebiegów rozliczeniowych w systemie ELIXIR dotyczących płatności składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS). Zmiana polega na skróceniu godzin przyjmowania zleceń ZUS do realizacji. W związku z powyższym w dniach 5, 10, 15 każdego miesiąca przelewy ZUS przyjmowane będą do realizacji do godziny 14.30 (na zasadach ogólnie obowiązujących).