Kredyt dla wspólnot mieszkaniowych

Kredyt DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Kredyty przeznaczone na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych, w tym na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

• atrakcyjne oprocentowanie,
• może być udzielony na okres do 15 lat,
• istnieje możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału kredytu do
12 miesięcy,
• wykorzystanie może nastąpić jednorazowo lub w transzach,
• niski wkład własny wynoszący 10% nakładów inwestycyjnych