Kredyt dla wspólnot mieszkaniowych

Kredyt DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Kredyty przeznaczone na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych, w tym na zakup i montaż kolektorów słonecznych.