Kredyt odnawialny w rachunku rolniczym

Kredyt ODNAWIALNY W RACHUNKU ROLNICZYM
Jest to kredyt przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa.