Kredyt preferencyjne z dopłatami ARiMR do oprocentowania

Kredyt PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI ARiMR DO OPROCENTOWANIA

Kredyty z dopłatą ARiMR do oprocentowania skierowane są do Klientów prowadzących działalność w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego, rolnictwa i ogrodnictwa lub w branżach powiązanych, przeznaczone na inwestycje i rozwój gospodarstwa rolnego a także na zakup akcji lub udziałów.

Bank udziela kredytów z dopłatą ARiMR do oprocentowania z linii:

• Linia RR – kredyt na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym
• Linia Z – Kredyt na zakup użytków rolnych
• Linia PR – Kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków
• Linia K01 – Kredyt na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, osunięcie ziemi lub lawinę.
• Linia K02 – Kredyt na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, osunięcie ziemi lub lawinę.