Kredyt obrotowy

Kredyt OBROTOWY
Kredyt udzielany jest na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług, w tym VAT, finansowanie bieżących wydatków wynikających z realizacji przez firmę kontraktu handlowego.