Kredyt obrotowy

Kredyt OBROTOWY
Kredyt udzielany jest na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług, w tym VAT, finansowanie bieżących wydatków wynikających z realizacji przez firmę kontraktu handlowego.

• utrzymanie bieżącej płynności finansowej
• możliwość uzyskania dodatkowego źródła finansowania bieżącej działalności
• szeroki wachlarz możliwości zabezpieczeń kredytu
• sprawna decyzja kredytowa
• atrakcyjne oprocentowanie kredytu stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 3M oraz marży banku
• marża banku już od 4,50 %