Kredyt hipoteczny

Kredyt HIPOTECZNY
Kredyt przeznaczony na dowolny cel związany z prowadzonym gospodarstwem rolnym oraz refinansowanie zadłużenia
wynikającego z prowadzonej działalności rolniczej.

• atrakcyjne oprocentowanie kredytu stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR3M oraz marży banku
• marża banku już od 4,00 %
• bez konieczności rozliczenia kredytu,
• może być udzielony na okres do 20 lat,
• istnieje możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału kredytu do 12 miesięcy,
• nie wymagany wkład własny