Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym

Kredyt ODNAWIALNY W RACHUNKU BIEŻĄCYM
Jest to kredyt przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

• na dowolny cel związany z bieżącą działalnością,
• szybki dostęp do przyznanych środków pieniężnych,
• brak opłaty od niewykorzystanych środków, oprocentowanie kredytu naliczane jest wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu,
• elastyczne warunki funkcjonowania kredytu, spłacona kwota kredytu staje się ponowie dostępna,
• możliwość odnowienia kredytu bez konieczności spłaty występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania zadłużenia,
• automatyczna spłata z wpływów na rachunek