Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym

Kredyt ODNAWIALNY W RACHUNKU BIEŻĄCYM
Jest to kredyt przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.