LOKATY PLUS

LOKATY PLUS charakteryzują się możliwością dokonywania wpłat uzupełniających w trakcie trwania okresu umownego.