Konto WSPÓLNOTA

Konto WSPÓLNOTA to rachunek przeznaczony do prowadzenia rozliczeń związanych bieżącą działalnością wspólnot mieszkaniowych.

• 0 zł za otwarcie rachunku firmowego
• 10 zł za prowadzenie rachunku firmowego
• 0 zł wpłata z tytułu opłat czynszowych dokonywana przez członka wspólnoty mieszkaniowej dla WM do 20 lokali
• 3 zł wpłata z tytułu opłat czynszowych dokonywana przez członka wspólnoty mieszkaniowej dla WM powyżej 20 lokali
• 0,30 % za wpłatę/wypłatę środków w kasie banku
USŁUGA SMS
• Usługa SMS zapewnia komunikację za pomocą wiadomości SMS pomiędzy Klientem a Bankiem
• Za pomocą usługi SMS można uzyskać informacje o:
– zmianie salda i wolnych środkach na rachunku
• Warunkiem uruchomienia usługi SMS jest posiadanie telefonu komórkowego wraz z numerem telefonu komórkowego operatora krajowego