Konto NA DOBRY POCZĄTEK

Konto NA DOBRY POCZĄTEK
to rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy, przeznaczony dla młodzieży w wieku od 13 do 26 lat.

• bezpłatne otwarcie rachunku
• bezpłatne prowadzenie rachunku
• bezpłatne wpłaty i wypłaty na rachunek dokonywane przez posiadacza lub pełnomocnika
• bezpłatny dostęp do bankowości elektronicznej
• bezpłatne wydanie, wznowienie i użytkowanie karty
USŁUGA SMS
• Usługa SMS zapewnia komunikację za pomocą wiadomości SMS pomiędzy Klientem a Bankiem
• Za pomocą usługi SMS można uzyskać informacje o:
– zmianie salda i wolnych środkach na rachunku
• Warunkiem uruchomienia usługi SMS jest posiadanie telefonu komórkowego wraz z numerem telefonu komórkowego operatora krajowego