Zasady Ładu Korporacyjnego stosowanie w Banku Spółdzielczym w Warce

W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego”, Bank Spółdzielczy w Warce z siedzibą w Warce oświadcza, że wprowadza „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Warce”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

1)Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Warce o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
2) Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Warce
3) Struktura organizacyjna –Banku Spółdzielczego w Warce
4) Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego wprowadzonego Polityką Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Warce