MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY

MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY to rachunek powierniczy należący do dewelopera, na który zasila nabywca zgodnie z zawartą umową deweloperską.

• zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego
• pozwala spełnić wymogi ustawowe
• wpływa pozytywnie na wzrost wiarygodności dewelopera na rynku i w oczach potencjalnych klientów
• możliwość negocjowania indywidualnych warunków cenowych
W ofercie są zarówno otwarte, jak i zamknięte rachunki powiernicze