MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY

MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY to rachunek powierniczy należący do dewelopera, na który zasila nabywca zgodnie z zawartą umową deweloperską.