POLITYKA INFORMACYJNA

INFORMACJE DO POBRANIA
Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału wg stanu na dzień 31-12-2021 Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego w Warce
Uchwała nr 24
Uchwała nr 35
Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału wg stanu na dzień 31-12-2020  Pobierz plik
Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału wg stanu na dzień 31-12-2019  Pobierz plik
Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Warce według stanu na dzień 31.12.2018 roku Pobierz plik