Jeśli posiadasz już dostęp do bankowości internetowej w naszym Banku, to wystarczy, że zalogujesz się do nowego serwisu dostępnego pod adresem https://bswarka24.pl. Jeśli nie posiadasz jeszcze dostępu do bankowości internetowej to udaj się do doradcy w wybranej przez Ciebie Placówce Banku, aby aktywować usługę.
Bezpieczeństwo korzystania z serwisu bankowości elektronicznej jest zależne od zabezpieczeń po stronie Banku i zabezpieczeń po stronie klienta. Zabezpieczenia po stronie Banku spełniają wysokie standardy, są cyklicznie testowane i audytowane, więc korzystanie z systemu bankowości internetowej jest bezpieczne. Bezpieczeństwo korzystania z serwisu w dużej jednak mierze zależy od poziomu świadomości jego użytkowników, a przestępcy doskonale wiedzą, że to właśnie zabezpieczenia po stronie Klienta są najsłabszym ogniwem i dlatego ich działania są ukierunkowane w ten najsłabszy punkt. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach bezpieczeństwa zapraszamy do zapoznania się z materiałem.
Jeśli nie pamiętasz swojego hasła do logowania do bankowości internetowej to musisz udać się do Banku lub zadzwonić pod numer telefonu 48 667 23 11 w godzinach pracy Banku z prośbą o restart hasła.
Zgłoś się do placówki Banku w celu odzyskania Identyfikatora.
Aby uzyskać pomoc skontaktuj się z obsługą Klienta pod numerem telefonu 48 667 23 11 w godzinach pracy Banku, a pracownicy udzielą Ci pomocy w zalogowaniu do systemu.
Nie. System służy do obsługi produktów i usług zarówno dla Klientów Indywidualnych jak i Klientów Małych Przedsiębiorstw oraz Rolników. Jedynie obsługa klientów korporacyjnych odbywa się w innym systemie bankowości elektronicznej.
Przelewy lub operacje autoryzowane są za pomocą urządzenia Token RSA.
Aby korzystać z bankowości internetowej należy posiadać minimum następujące przeglądarki:
• Chrome 30.x, 40.x (Windows)
• Firefox 36.x (Windows)
• IE 11.x (Windows)
• Safari 7.x (iOS)
Nowa wersja system bankowości internetowej została stworzona w technologii RWD (Responsive Web Design), zatem jej wygląd i układ dostosowuje się automatycznie do rozmiaru okna urządzenia, na którym jest wyświetlany np. przeglądarki, smartfonów czy tabletów. Korzystać zatem można z systemu zarówno na komputerach, laptopach jak i na większości smartfonów czy tabletów posiadających przeglądarkę internetową.
Tak, istnieje taka możliwość. Aby aktywować usługę SMS, zgłoś się do Doradcy Klienta w wybranej przez Ciebie Placówce Banku.
Klienci Banku mają bezpłatny dostęp do bankowości elektronicznej.
Na dzień dzisiejszy nie istnieje możliwość wysyłania wiadomości do Banku oraz otrzymywania odpowiedzi. Bank zamierza wprowadzić taką możliwość.
Tak, limit ten ustalany jest przez Posiadacza rachunku przy zawieraniu umowy Usług Bankowości Elektronicznej.
Po zleceniu przelewu z przyszłą datą realizacji trafia on do zakładki „przelewy” – tam możesz przelew anulować
Aby zrezygnować z bankowości internetowej musisz udać się do wybranej przez Ciebie Placówki Bankowej.
Nie ma takiej możliwości, bankowość internetowa może być jedynie zablokowana w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dostępu do systemu np. posiadania danych do logowania przez os. trzecie.
Najlepiej skontaktować się z obsługą Klienta pod numerem, 48 667 23 11 w godzinach pracy Banku. Pracownik Banku zablokuje dostęp do bankowości internetowej.
Dotychczasowy system nie do końca spełniał wymagania Klientów. Nowy system jest dostosowany do działania na wielu urządzeniach o różnych rozdzielczościach, dodatkowo jest wydajniejszy i posiada więcej funkcjonalności. Jest po prostu bardziej nowoczesny.
Dotychczasowy system oparty był o starszą technologię i wyświetlał się jedynie w klasyczny sposób, nowa wersja oparta jest o technologie RWD (Responsive Web Design), zatem jej wygląd i układ dostosowuje się automatycznie do rozmiaru okna urządzenia, z którego korzysta jej Użytkownik. Zmiana technologii pozwala na korzystanie z systemu nie tylko na komputerze czy laptopie, ale również na tablecie i smartfonie. Nowa wersja to także nowy wygląd oraz możliwość dostosowania systemu do swoich potrzeb poprzez dostępne w nim widżety.
W nowym serwisie wszystkie funkcjonalności znalazły się w nowej wersji systemu, która dodatkowo została rozszerzona o nowe funkcjonalności.
Nowy System Bankowości Internetowej funkcjonuje w technologii RWD zatem można z niego korzystać także na przeglądarce w telefonie.
Docelowo obecna wersja systemu zostanie wyłączona w maju 2018 roku. Do tego czasu Klienci będą mogli korzystać zarówno z nowej jak i starej wersji serwisu. Bank będzie podawał szczegółowe informacje odnośnie konkretnej daty wyłączenia starego systemu.
Aby korzystać z Systemu Bankowości Internetowej należy posiadać aktualną wersję przeglądarki internetowej – minimalne wersje:
• Chrome 30.x, 40.x (Windows)
• Firefox 36.x (Windows)
• IE 11.x (Windows)
• Safari 7.x (iOS)
Zaś w przypadku platform mobilnych (tablet, mobile):
• Chrome 30.x, 40.x (Android)
• WebKit Mobile 7.x, 8.x (Android)
• Safari 7.x, 8.x (iOS)
• IEMobile 10.x, 11.x (Windows Phone)
W przeglądarce powinna być włączona obsługa Javascript oraz plików cookies
W przypadku autoryzacji SMS do korzystania z systemu konieczne jest posiadanie urządzenia umożliwiającego odbieranie wiadomości SMS z krajowym numerem telefonu komórkowego (z prefiksem +48),
Stabilne łącze internetowe
Tak. Zmiana na nowy serwis spowoduje, że będą widoczne produkty indywidualne i firmowe, jak było to dotychczas z podziałem na konteksty.