POZNAJ ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ.

ZAWSZE KIERUJ SIĘ ZASADĄ OGRANICZONEGO ZAUFANIA I UNIKAJ TYCH ZAGROŻEŃ, KTÓRYCH TYLKO TY MOŻESZ UNIKNĄĆ.

ZASADY BEZPIECZNEGO LOGOWANIA

Przed wpisaniem swojego indentyfikatora i hasła zawsze sprawdź:

1) czy w pasku adresowym przeglądarki znajduje się adres https://bswarka.com.pl (w przypadku osób logujących się do systemu CUI adres: https://bswarka.com.pl),
2) czy w prawym dolnym rogu okna przeglądarki lub obok paska adresowego znajduje się symbol zamkniętej kłódki. Świadczy on o nawiązaniu szyfrowanego połączenia z Bankiem,
3) czy po kliknięciu na kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wystawiony dla Banku Spółdzielczego w Warce oraz że jest on ważny. Sprawdź warunki poprawności certyfikatu Banku. W przypadku wystąpienia błędów certyfikatu przerwij logowanie do systemu i zgłoś problem do Centrum Telefonicznego (numery telefonów znajdują się na dole strony).

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA

1) Unikaj korzystania z nieznanych komputerów,
2) Pamiętaj o zabezpieczeniach antywirusowych swojego komputera,
3) Pamiętaj o instalacji rekomendowanych przez dostawców aktualizacji i poprawek bezpieczeństwa dla systemu operacyjnego oraz innego oprogramowania, zwłaszcza przeglądarki internetowej,
4) Wpisuj ręcznie adres https://bswarka.com.pl do paska adresowego przeglądarki,
5) Nie lekceważ komunikatów systemów zabezpieczających komputer o zaistniałych zagrożeniach.

Sprawdź jak zabezpieczyć dostęp do SWOJEGO rachunku za pomocą filtrowania adresacji IP oraz danych geolokalizacyjnych.

Filtrowanie IP

Filtrowanie dostępu do naszego rachunku z wykorzystaniem adresacji IP oraz danych geolokalizacyjnych. Użytkownik bankowości internetowej ma możliwość określenia adresu IP oraz lokalizacji, z których możliwy będzie dostęp do konta. W przypadku braku aktywnej konfiguracji dostęp możliwy jest z każdego miejsca. Istnieje także możliwość określenia wielu lokalizacji, z których taki dostęp będzie możliwy.