Ogłoszenie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Warce informuje, że w dniu 19 maja 2021 r. w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce (Hala sportowa), ul. Warszawska 45 (wejście od ul. Polnej), odbędzie się o godzinie 9.00 Zebranie Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Warce, obejmującej wszystkich Członków Banku Spółdzielczego w Warce.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie Zebrania oraz wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

2. Przyjęcie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Warce.

3. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Warce za 2020r. oraz przedstawienie aktualnej sytuacji finansowo-ekonomicznej Banku.

4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Warce za 2020r.

5. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem Zebrania Przedstawicieli w 2021r.

6. Zgłoszenie wniosków do działalności Banku Spółdzielczego w Warce.

7. Zamknięcie zebrania.

Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w trakcie Zebrania obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Banku Spółdzielczego w Warce