UWAGA – WAŻNA INFORMACJA DLA KLIENÓW INDYWIDUALNYCH