TARCZA FINANSOWA – POTWIERDZENIE UMOCOWANIA BENEFICJENTÓW.