API PSD2 API PSD2 Bankowość internetowa Bankowość internetowa
Raportowany kwartał Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność  (%) Niedostępność (%)
14.12.2019 r.- 13.03.2020 r. 99,74 0,26 99,74 0,26