Zarząd Banku Spółdzielczego w Warce informuje, że w dniu 15 lipca 2020 r. w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, ul. Warszawska 45, I piętro, sala nr 53 (sala imprez) odbędzie się:

– o godzinie 9.00 Zebranie Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Warce, obejmującej Członków Banku Spółdzielczego w Warce zamieszkałych w następujących miejscowościach: Bończa, Branków, Borowe, Brzezinki, Budy Opożdżewskie, Dębnowola, Gośniewice, Grażyna, Grzegorzewice, Gucin, Kalina, Kazimierków, Klonowa Wola, Konary, Krześniaków, Laski, Magierowa Wola, Michalczew, Michałów Parcela, Michałów Górny, Michałów Dolny, Murowanka, Nowa Wieś, Opożdżew, Ostrołęka, Ostrówek, Palczew, Palczew Parcela, Piaseczno, Pilica, Podgórzyce, Stara Warka, Wichradz, Wola Palczewska, Wrociszew, Zastruże.

– o godzinie 11.00 Zebranie Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Warce obejmującej Członków Banku Spółdzielczego w Warce zamieszkałych na terenie miasta Warka oraz pozostałych miejscowości.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie Zebrania oraz wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

2. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Grupy Członkowskiej, stanowiącej organ Banku Spółdzielczego w Warce.

3. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Warce za 2019r. oraz przedstawienie aktualnej sytuacji finansowo-ekonomicznej Banku.

4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Warceza 2019r.

5. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem Zebrania Przedstawicieli w 2020r.

6. Zgłoszenie wniosków do działalności Banku Spółdzielczego w Warce.

7. Zamknięcie zebrania.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Banku Spółdzielczego w Warce

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek w miejscach publicznych i zachowania dystansu społecznego!