Szanowni Państwo, 

z dniem 31 października 2020 r. wejdą w życie zmiany w zakresie funkcjonowania usługi 3D Secure dla kart wydanych przez Bank Spółdzielczy w Warce. Od tego dnia podczas płatności internetowych z wykorzystaniem usługi 3D Secure obowiązkowe będzie tzw. silne uwierzytelnienie, czyli potwierdzenie transakcji poprzez podanie odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne ustalone wcześniej w Banku oraz podanie kodu przesłanego za pomocą sms na numer telefonu komórkowego powiązanego z kartą klienta. 

W związku z powyższym prosimy Klientów o zgłaszanie się do Banku w celu dokonania powyższych zmian.  

Odpowiedź na pytanie weryfikacyjne 3D Secure można  nadać również za pośrednictwem Infolinii SGB pod numerem 800 888 888.  

Nie dokonanie zmian w wyznaczonym terminie, tj. do 30 października br. uniemożliwi wykonanie transakcji w Internecie, jeżeli będzie wymagane dodatkowe potwierdzenie.