KREDYT MIESZKANIOWY „MIESZKANIE DLA MŁODYCH”

„Mieszkanie dla młodych” (MDM) to rządowy program wsparcia osób w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego mieszkania (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego). Program MDM polega na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowaniu wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Dofinansowanie ma miejsce w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania, które będzie zaspokajało własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

Nabywcy, którzy wychowują co najmniej troje dzieci i począwszy od 1 września 2015r. złożą wniosek o dofinansowanie wkładu własnego, nie muszą spełniać warunku dotyczącego limitu wieku, a także są zwolnieni z warunku nieposiadania własności innego mieszkania lub domu jednorodzinnego przed ubieganiem się o finansowe wsparcie.

• prowizja już od 2,5%
• rządowe dofinansowanie do wkładu własnego kredytobiorcy
• kredyt w złotówkach, udzielany nawet na 80% wartości nieruchomości
• okres kredytowania: od 15 do 30 lat
• metraż nieruchomości kredytowanej:
– mieszkanie – max. 75 m2 / dla rodzin z min. 3 dzieci – 85 m2
– dom – max. 100 m2 / dla rodzin z min. 3 dzieci – 110 m2
• do 24 miesięcy karencji w spłacie kapitału
• możliwość łączenia dochodów kredytobiorców
• atrakcyjne oprocentowanie kredytu stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 3M oraz marży
banku

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 3,77 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 240 000 PLN, okres kredytowania: 360 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 3,43 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1.73 %) i marży Banku w wysokości 1,70%. Równe raty miesięczne: 1 068,40 PLN, ostatnia rata wyrównująca: 1 066,72 PLN , łączna liczba rat: 360. Całkowity koszt kredytu 152 841,32 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 144 622,32 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 3,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 7 200 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200 PLN, koszt wykreślenia hipoteki: 150 PLN, koszt opłat bankowych: 50 PLN podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-3): 19,00 PLN, koszt wyceny nieruchomości: 600 PLN. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 392 841,32 PLN.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 28.07.2017 r.