Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla gospodarstw rolnych

obowiązuje od 03.08.2020 r.