Kredyt na zakup ziemi

Kredyt NA ZAKUP ZIEMI
Kredyt przeznaczony na zakup gruntów rolnych wykorzystywanych na cele związane prowadzoną działalnością rolniczą.