Kredyt na zakup ziemi

Kredyt NA ZAKUP ZIEMI
Kredyt przeznaczony na zakup gruntów rolnych wykorzystywanych na cele związane prowadzoną działalnością rolniczą.

• dogodny wybór formy spłaty kredytu: w ratach miesięcznych lub kwartalnych,
• szybka decyzja kredytowa
• długi okres kredytowania, nawet do 20 lat
• możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy,
• atrakcyjne oprocentowanie 6,50% w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej