Konto PRESTIŻOWE

Konto PRESTIŻOWE
to rachunek stworzony z myślą o gospodarstwach rolnych prowadzących dużą ilość rozliczeń oraz korzystających aktywnie z kart płatniczych i bankowości internetowej.

• 0 zł za otwarcie rachunku firmowego
• 0 zł za wypłatę gotówki z bankomatów banków spółdzielczych
• 20 zł za prowadzenie rachunku rolniczego
• 0 zł za przelewy internetowe
• 0,05 % za wpłatę/wypłatę środków w kasie banku
• możliwość ubiegania się o kredyt w rachunku
KREDYT W RACHUNKU
• oznacza to, że można korzystać z większej kwoty pieniędzy niż faktyczne saldo konta. W ramach przyznanego kredytu istnieje możliwość wielokrotnego zadłużania się i spłaty. Każda wpłata gotówkowa lub bezgotówkowa na rachunek zmniejsza lub likwiduje zadłużenie
• obowiązuje jedna stawka oprocentowania bez względu na wykorzystaną kwotę kredytu
• odsetki od zadłużenia pobierane są automatycznie z konta
• minimalna kwota kredytu to 1 000 zł

USŁUGA SMS
• Usługa SMS zapewnia komunikację za pomocą wiadomości SMS pomiędzy Klientem a Bankiem
• Za pomocą usługi SMS można uzyskać informacje o:
– zmianie salda i wolnych środkach na rachunku
• Warunkiem uruchomienia usługi SMS jest posiadanie telefonu komórkowego wraz z numerem telefonu komórkowego operatora krajowego