Opracowanie Ministerstwa Finansów nt. mikrorachunku podatkowego, do wykorzystania przy przygotowywaniu materiałów informacyjnych skierowanych do klientów i pracowników banków

Ministerstwo Finansów | Biuro Komunikacji i Promocji

Tezy ogólne | słownik pojęć
• Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek podatkowy, który od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywał przy wpłatach należności z tytułu PIT, CIT i VAT
• Numer mikrorachunku podatkowego można uzyskać już teraz, korzystając z generatora, dostępnego na stronie podatki.gov.pl, lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy tylko: PESEL lub NIP.
• Generator działa całodobowo (wymaga dostępu do Internetu), umożliwia więc sprawdzenie numeru mikrorachunku w dowolnym momencie i miejscu, np. korzystając z urządzenia mobilnego (telefonu, tabletu).

O czym należy pamiętać
• Nie należy korzystać z numerów mikrorachunków pozyskanych na innych stronach internetowych niż strona podatki.gov.pl, lub otrzymanych e-mailem lub SMS-em, gdyż mogą być one próbą wyłudzenia.
• Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku podatkowego nie wiąże się z żadnymi kosztami.
• Przed użyciem mikrorachunku podatkowego (tj. przed przelewem), zawsze warto sprawdzić czy zawiera on cyfry 1010 0071 222 (począwszy od pozycji nr 3) i prawidłowy PESEL lub NIP.
• Aktualnie funkcjonujące rachunki urzędów skarbowych, dedykowane do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy.

Znak graficzny używany w komunikacji

Budowa numeru mikrorachunku podatkowego

• Mikrorachunek podatkowy będzie składać się z 26 cyfr:
LK 1010 0071 222Y XXXX XXXX XXXX
gdzie:
LK – liczba kontrolna
1010 0071 – stała część każdego mikrorachunku podatkowego (wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP)
222 – stała część każdego mikrorachunku podatkowego (wskazuje na numer uzupełniający w NBP)
Y=1 – gdy użyto numeru PESEL
Y=2 – gdy użyto NIP
– po znaku Y jest PESEL lub NIP (w miejscu X), przy czym na ostatnich pozycjach są zera. Ciąg cyfr przy użyciu PESEL: LK 1010 0071 2221XXXX XXXX XXX0. Ciąg cyfr przy użyciu NIP: LK 1010 0071 2222 XXXX XXXX X000

• Jeśli podatnik nie posiada numeru identyfikatora podatkowego (PESEL lub NIP) i czeka na decyzję o jego przyznaniu, wpłaca należność na mikrorachunek podatkowy swojego urzędu skarbowego
• Numer znajdzie w Obwieszczeniu Ministra Finansów ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych. Numery mikrorachunków urzędów skarbowych zostaną również opublikowane na stronach internetowych poszczególnych jednostek Krajowej Administracji Skarbowej. W przelewie należy wówczas podać numer dokumentu, np. paszportu, dowodu osobistego, aby urząd mógł zidentyfikować podatnika i prawidłowo rozliczyć wpłatę.

Przeznaczenie mikrorachunku podatkowego
• Mikrorachunek podatkowy będzie wykorzystywany wyłącznie do wpłat należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT.
• Zwroty nadpłat będą realizowane na rachunek bankowy zgłoszony przez podmiot lub w innej dopuszczalnej formie, tak jak dotychczas.
• Zaliczki na podatek pracowników będą wpłacane na mikrorachunek pracodawcy, czyli płatnika.
• Pracodawca nie musi pozyskiwać mikrorachunków podatkowych swoich pracowników. Jako płatnik będzie dokonywał wpłat na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Korzyści dla podatnika
• Wygodny i prosty sposób na zapłatę PIT, CIT i VAT – jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy
• Możliwość szybkiego sprawdzenia numeru mikrorachunku w każdym miejscu i czasie
• Brak potrzeby szukania obowiązujących numerów rachunków przy przeprowadzce
• Ograniczenie liczby omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto
• Szybsza obsługa płatności PIT, CIT i VAT – szybsza możliwość otrzymania potrzebnych zaświadczeń, np. o niezaleganiu z podatkami

Korzyści dla płatników
• Wygodny i prosty sposób na zapłatę zaliczek PIT – jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy
• Możliwość szybkiego sprawdzenia numeru mikrorachunku w każdym miejscu i czasie
• Brak potrzeby szukania obowiązujących numerów rachunków przy przeprowadzce
• Ograniczenie liczby omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto
• Wpłata tak jak dotychczas zbiorczej kwoty za wszystkich pracowników – pracodawca nie będzie zobowiązany do pozyskania mikrorachunków podatkowych swoich pracowników, jako płatnik będzie dokonywał wpłat na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy