BLIKOMANIA dla klientów Banków Spółdzielczych SGB. Rekordowa pula nagród, ponad 2 mln zł do wygrania